Bonding Hizmetleri

GDMS ICP OES X Ray Analysis and Bonding Services

Yetersiz soğutmanın neden olduğu püskürtme hedefinin çatlaması veya çarpılmasını önlemek için Hedefin yeterli bir destek plakasına yapıştırılması önerilir. Destek plakası ve püskürtme hedefi arasındaki bağın termal ve mekanik bütünlüğü, optimal püskürtme performansı sağlamak için kritik önem taşır. PhotonExport hem metalik hem de elastomer bonding hizmetleri sunmaktadır.

Indium bonding

Indium bonding, lehimleme prosesi olarak düşünülür. 170 derece Celsius sıcaklıklarında çalışır ve en iyi termal iletkenliğe sahip püskürtme hedeflerini yapıştırmak için tercih edilen yöntemdir. Bu işlem, ısıyı hedefin dışına yaymakta oldukça etkilidir. Hedefin destek plakasına kıyasla farklı bir bağıl hızla genişlemesi durumunda biraz esneklik sağlayan daha yumuşak lehim sayesinde çatlama da azaltılır. 150 ° C’nin üzerindeki sıcaklıklar bağın erimesine ve bozulmasına neden olacağı için, bu lehimin ana sınırlaması 156.6 ° C’lik nispeten düşük erime noktasıdır.

Kaplanacak yüzeylerin arka kenar metalizasyonu, yüksek güvenilirlikte boşluksuz bir bağ oluşturur. Üç Katmanlı kaplama, tüm tabakalara mükemmel bir yapışma sağlar ve oluşan bariyer tabakası, İridyum ile istenmeyen alaşımlar oluşmasını engeller. Sonuç, gelişmiş yapışma ve gelişmiş termal iletkenliktir.

Başlıca avantajlar arasında: Düşük erime noktası, farklı malzeme soğukluğu ve azalmış eğrilik gibi stresin sünme ve kaldırma kabiliyeti vardır.

Elastomer bonding

Elastomer, sektörde benimsenmesini ve tercih edilmesini sağlayan  bir takım üstün avantajlara sahip olması nedeniyle diğer yapıştırma sistemlerine bir alternatiftir oluşturmaktadır. Yararları şöyle sıralayabiliriz:

  • Bond tekrar üretilebilirliğini elastomer bağ maddesinin tam olarak dağıtılması ve hassas taşıma yoluyla sağlanmaktadır.
  • Kontrollü tekdüzelik ve elastomer bağ dağılımı.
  • Çoğu malzeme kombinasyonu arasında güvenilir bir bağlantı oluşturur.
  • Uygulamada gerilmesiz montaj sağlar.
  • Elastomer bağın sünekliği, benzer olmayan malzemelerin yapışmasını sağlar.
  • Kırılgan malzemelerin yapıştırılması için uygundur.
  • Bağlar elektriksel olarak iletkendir.