Titanyum dioksit

Ti3O5 Trititanium Pentoxide cristal granule

TiO2, görünür aralıkta en yüksek kırılma indisine sahip kimyasal bileşiktir. Başlangıç bileşimlerinden titanyum oksitlerden çökeltilen filmler TiO2 bileşimindedir.

Teknik Özellikler

ShapeColorPurityPackageStorage
SinterTablet8x5 mm
9x5 mm
10x5 mm
Upon demand
White
Black
99.99%1 Kg/BagAvoid exposure to sunlight & acid
Keep dry
Granule1-3 mm; 3-5 mm

Titanyum dioksitin özellikleri

CAS NumberDensity (g/cm3)Boiling point (Cº)Melting point (Cº)Refractive index at 550 (nm)Transparency range (µm)Evaporation source
13463-67-74.29
220018432.30.36-9RE,RS
ApplicationsAR coating; Beam splitter; Cold light filter; HR coating; Glasses coating

Buharlaştırma tekniği

Titanyum dioksit, bir tungsten veya Mo-boat’tan termal olarak buharlaştırılabilir. Kabul edilebilir düzeyde gaz çıkışı sağlamak için, basınç izlenmelidir. Titanyum dioksit ayrıca Mo-liner ile bir Cu-potasından veya Mo-botlardan elektron ışını buharlaşması yoluyla reaktif olarak biriktirilebilir. Tamamen erir.

 

Trititanyum pentoksit

Ti (IV) -Ti (III) olarak tanımlanan Ti3O5, TiO2’nin yüksek sıcaklıklarda hidrojen ile indirgenmesi ile üretilen bir yarı iletkendir. Eriyiğin hazırlanması sırasında TiO2’den daha az gaz çıkarır. Daha sonra, buharlaştırma işleminin başlamasından önce kararlı koşullara ulaşmak için hazırlık daha hızlıdır ve daha az sıçrama riski vardır.

Teknik Özellikler

ShapeColorPurityPackageStorage
CrystalGranule1-3 mm
3-5 mm
Purple black99.99%1 Kg/BagAvoid exposure to sunlight & acid
Keep dry
SinterTablet10x5 mm
Upon demand
Tea black

Trititanyum pentoksitin özellikleri

CAS NumberDensity (g/cm3)Boiling point (Cº)Melting point (Cº)Refractive index at 550 (nm)Transparency range (µm)Evaporation source
12065-65-54.89
1500-200017002.2-2.30.4-8RE,RS
ApplicationsAR coating; Beam splitter; Cold light filter; HR coating; Glasses coating

Buharlaştırma tekniği

Trititanyum pentoksit bir tungsten teknesinden buharlaştırılabilir ve sıçratmadan erir ve sorunsuz bir şekilde buharlaşır. Bir Mo-astar da kullanılabilir. Bu astarın düşük ısıl iletkenliği nedeniyle, buharlaşma sıcaklığına ulaşmadan önce daha az e-ışın gücü ile malzemeyi eritmek daha kolaydır.

 

Titanium sesquioxide 

Titanyum seskioksit olarak adlandırılan Ti2O3, titanyum dioksitin titanyum metali ile 1600oC’de reaksiyona sokulmasıyla hazırlanır.

Teknik Özellikler

ShapeColorPurityPackageStorage
SinterTablet9x5 mm
Upon demand
Purple99.99%1 Kg/BagAvoid exposure to sunlight & acid
Keep dry
Granule1-3 mm

Titanyum seskioksitin özellikleri

CAS NumberDensity (g/cm3)Boiling point (Cº)Melting point (Cº)Refractive index at 550 (nm)Transparency range (µm)Evaporation source
1344-54-34.49
190021301.9-2.30.4-12RE,RS
ApplicationsAR coating; Beam splitter; Cold light filter; HR coating; Glasses coating

Buharlaştırma tekniği

Ti2O3 , elektron ışınıyla reaktif olarak buharlaşır. TiO2‘ye göre avantajı, eritme işlemi sırasında oksijenin açığa çıkmaması, dolayısıyla sıçrama riskinin azalmasıdır.