İnce Filmlerdeki Bilimsel Eğilimler

2022 yılından bu yana ince filmlerle ilgili temel araştırma konuları nelerdir?

Cevap, Fizikçi Mercè Gaitan tarafından hazırlanan bu raporda.